Werkwijze

In een eerste gesprek komen uw wensen aan bod en maken we een programma van eisen. Aan de hand van uw wensen en de mogelijkheden bij de gemeente gaan we een schetsplan maken.

Na goedkeuring van het ontwerp wordt er een definitief ontwerp gemaakt. Deze bestaat uit de plattegronden, aanzichten en doorsneden (evt. beeldbepalende details en een situatie). Deze worden ingediend bij de gemeente. Wanneer het waarschijnlijk is dat de vergunning wordt afgegeven gaan we op zoek naar een geschikte aannemer.

Als er een geschikte aannemer is gevonden wordt begonnen met de uitvoering van het bouwproject. Uiteraard kunnen wij tijdens de uitvoering het gehele traject begeleiden.

Bij oplevering controleren wij of de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Na een positieve oplevering heeft u uw prachtige gebouw, woning of aanbouw en kunt u terugkijken op een ontspannen bouwperiode.